Skeppsmaln

Skeppsmalns fiskeläge anlades liksom många andra av gävlefiskare. Fiskeläget förekommer i handlingar sedan 1682. Nuvarande hamnen byggdes 1907 och hade då sedan länge använts och bebotts av åretruntfiskare. Den gamla hamnen låg

nord-ost om nuvarande fyr i en vik som nu är torrlagd pga. landhöjningen

Skeppsmaln och Skagshamn hade gemensamt kapell fram till slutet av 1700-talet då skeppsmalnsborna tilläts bygga ett eget kapell.

Den nuvarande fyr- och lotsplatsen uppfördes 1957 längst ut på udden. Den ersatte då lotsplatsen på Haraskär samt gamla fyrplatsen på Gråklubben. Än idag sköts lotsning från fyrplatsen och lotsbåten utgår från hamnen i Skeppsmaln. Fyren är den nordligaste bemannade och har även sjöräddning.

Den gamla fyren finns att beskåda på Sjöfartsverkets fyrmuseum i Jävre utanför Piteå. Den uppfördes på Gråklubben 1871och var en sk. Heidenstamsfyr konstruerad av fyringengör Nils Gustaf von Heidenstam. Tornet var 17,5 meter högt och reste sig 24,3 m.ö.h

1954 gick Johnsonlinjens stora fartyg Columbia på grund vid Mellanbådan utanför Skags fyr.

Tillbaka till Vandringsleden